Interiors Buildings Cities

  • Minor_-_retail_design_-_eleni_soerjo_-_photo_1
    Image: Eleni Soerjo
  • Minor_-_retail_design_-_eleni_soerjo_-_photo_2
    Image: Eleni Soerjo

Retail Design: The Architecture of Seduction

// PLEASE NOTE: This is not the official website from the TU Delft. If you want the official information (ECTS, course code etc.), check the study guide or check the website. //

Tijdens deze typische interieur minor wordt een eigentijdse winkel ontworpen voor een hedendaags product met passende doelgroep, waarbij branding zeker niet onbesproken blijft.

Indien mogelijk wordt gewerkt met reële opdrachtgevers en de ontwerpdocenten komen uit zowel architectuur/interieur- als retailbranche.

De minor bestaat uit een viertal vakken welke apart van elkaar vaardigheden trainen en die elkaar onderling aanvullen. De student leert hierbij te werken binnen het complexe samenspel van ‘gereedschappen’. In diverse colleges binnen de lezingen- en de toolkit-reeks zal onder andere aandacht worden besteed aan de positie van de ontwerper en het winkelontwerp binnen de retail-branche en aan precedenten- analyses, middels voor retail-design relevante thema’s.
 

Ontwerpproject: The Architecture of Seduction
Coordinator: Leontine de Wit

De basis voor deze individuele ontwerpoefening is het ontwerpen van een kleine winkel. Er wordt gekozen voor een alledaags product, dat door zijn alledaagsheid een brede interventie mogelijk maakt.

In deze onderwijseenheid staan 3 onderwerpen centraal: een onderzoek naar de shopping functie als samenwerking van beleving, strategie en aanpassing aan specifieke gegevens; de stijgende invloed van andere ontwerpdisciplines op dit gebied, en hun invloed op architec- tuur; het ontwerpen van een winkel interieur.
Dit impliceert: de analyse van een product, de doelgroep die erbij betrokken is, de ontwikkeling van een concept met eventueel een commerciële of visuele strategie, en de uitwerking tot kleinschalige details (1:5 of 1:1, materiaalstaat, verlichting; 3D moodboards). Er wordt tijdens de ontwerpoefening op alle schalen zo veel mogelijk gewerkt met maquettes.

Het ontwerpproject wordt aan de hand van de workshopreeks van inhoudelijk ondersteunende impulsen voorzien. De workshops worden op essentiële momenten ingezet tijdens het ontwerpproject. De resultaten van de vier onderdelen worden gepresenteerd in een afsluitende eindpresentatie voor het ontwerpproject en portfolio’s.

De eendaagse excursie zal aan het begin van de minor worden gehouden naar Antwerpen. Hier kan op het gebied van deze opgave veel inspiratie worden opgedaan.

Docenten: Leontine de Wit, Leendert Tange, Caro van Dijk, Thomas Dieben, Vivian van Schagen, Inge van Bruggen, Sam de Vocht

Workshops
Coordinator: Leontine de Wit

Binnen intensieve themaworkshops worden diverse aspecten uitgediept welke aansluiting op de ontwerpopgave. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de verwerking van bepaalde materialen, de detaillering van kenmerkende gebouwonderdelen en meubels, de toepassing van kleur en textuur of de invloed van (kunst)licht. Behalve inhoudelijke vaardigheden worden ook werkmethoden zoals maquettebouwtechnieken verdiept.

Docenten: Vincent de Rijk, Juliette Nielsen, Leontine de Wit

Lezingenreeks
Coordinator: Leontine de Wit

Binnen deze lezingenreeks worden sprekers uitgenodigd uit de hedendaagse retaildesign-branche. De lezingen dienen als referentiekader voor de ontwerpoefening. De student schrijft na iedere lezing een opdracht.

Sprekers: Mark Pimlott, Timo de Rijk, Pieter Kool, Leendert Tange, Luis Rueda, Jeroen van Erp, Sam de Vocht

Toolkit
Coordinator: Leontine de Wit

Collectie en analyse van precedenten van winkels gebaseerd op beschrijvende en vergelijkende studies van functionele, formele en culturele aspecten. Doel is het ontwikkelen van middelen en methoden om gestructureerde informatie uit een plan/ontwerp te kunnen destilleren. Eindproduct is een plannenmap

Sprekers: Rodney Fitch, Henri Christiaans, Pim van den Berg, Hans van der Loo, Raphael van Amerongen, Michel van Tongeren