Form & Modelling studies

  • Screen_shot_2014-10-07_at_09
  • Screen_shot_2014-10-07_at_09
  • Year_1_pic_1_website
  • 4_vs2_4_mal_vierkant
  • Vs_vs_edu_bsc_booklets_first_year

Form Studies, First year ‘line’ programme

The BSc courses are given in Dutch.

OV1

Module Overdracht en Vorm 1 - Ruimte en Vorm - is een integraal onderwijstraject dat als doel heeft beginnende studenten Bouwkunde op een actieve - onderzoekende en ontwerpende - manier kennis te laten maken met fundamentele aspecten van bouwkundige vormgeving en beeldende overdracht. 

Binnen het eerste studiejaar vormen de modules OV1 en OV2 een samenhangende reeks met als centrale thema's: Vorm en Visualisatie.

In het OV1 onderwijsprogramma, dat zich uitstrekt over de eerste tien weken van de BSc studie, wordt kennisgemaakt met verschillende elementaire aspecten van bouwkundige compositie en ruimtelijke beleving, vooral door actief fysieke modellen te maken en te tekenen. Verder wordt kennisgemaakt met verschillende digitale applicaties gericht op 3D modelleren en analyseren. Tevens wordt er gerichte aandacht besteed aan visuele- en tekstuele overdracht.

 

OV2

Module Overdracht en Vorm 2 - Structuur en Detail - is een integraal onderwijstraject dat als doel heeft gevorderde eerstejaars studenten Bouwkunde op een actieve - onderzoekende en ontwerpende - manier kennis te laten maken met fundamentele aspecten van bouwkundige vormgeving en beeldende overdracht. 

De twee eerstejaars OV modulen zijn opgezet als een samenhangende reeks gerichte onderwijsapplicaties, met als centrale thema's: Vorm en Visualisatie. 
Module OV2 is het vervolg op het in semester 1 aangeboden module OV1. 

Binnen het OV2 onderwijsprogramma, dat zich uitstrekt over de eerste tien weken van het tweede BSc semester, wordt verder kennisgemaakt met verschillende beeldende begrippen op het niveau van bouwkundige compositie en beleving, met name door fysieke modellen te maken en te tekenen. Verder zal in dit module worden gefocust op methoden gericht op digitaal modelleren en representeren, vooruitlopend op de tweede ontwerpopdracht, in kwartaal 4.
De thema's van de eerste vier weken hebben met name betrekking op de ordenende en vormgevende aspecten van technisch ontwerp en detaillering. In de daarop volgende vier weken zal worden gewerkt aan een integrale studieopdracht, waarbij alle tot nu toe ontwikkelde inzichten en beeldende vaardigheden zullen worden ingezet

De studielijn OV jaar1 wordt afgerond met een persoonlijk Portfolio, waarbij in woord en beeld inzicht wordt geboden op het individuele leerproces Vorm en Visualisatie.